Programma Raad van Toezicht

Kennismaking

Een vrijblijvend gesprek waarin we kennismaken en bespreken wat de Raad wil bereiken.

Individuele gesprekken

Afzonderlijke gesprekken met de leden van de Raad en vaak ook met de bestuurder over de relevante thema’s. Inventarisatie van de onderwerpen die speelden in de achterliggende periode.

Presentatie

Presentatie aan de Raad en de bestuurder ‘Het reilen en zeilen van de Raad’.

Sessie met de Raad

Bespreken van de gesignaleerde thema’s en gespreksonderwerpen, afspraken formuleren voor de toekomst. De bestuurder neemt hier vaak ook aan deel.

Evaluatie en borging

Terugkomsessie na ongeveer een half jaar om te evalueren hoe de Raad functioneert en hoe de gemaakte afspraken worden nagekomen.