Aanpak

Mijn aanpak – die mede is gebaseerd op mijn eigen twintigjarige ervaring als toezichthouder – is erop gericht dat in een Raad een veilige cultuur en sfeer ontstaan, waarin hij niet alleen handelt op zijn ‘harde’ taken, maar ook goed anticipeert op de zachte signalen. Ik stimuleer een klimaat waarin verschillende inzichten van de leden leiden tot meerwaarde, in plaats van kampenvorming, en waarin conflicten niet leiden tot machtsstrijdjes maar worden benut om tot betere oplossingen te komen. Elk conflict is immers, net als elke fout of mislukking, een kans voor een structurele verbetering.
Aan de hand van de Governance Code, de eigen statuten en de opdracht van de organisatie bespreken we de dieperliggende motieven van de leden van de Raad. We maken op een persoonlijke wijze kennis, waardoor bekend is vanuit welke achtergrond men bijdraagt en welke persoonlijke kwaliteiten en competenties mensen meenemen.
We analyseren eigen of ingebrachte voorbeelden uit de praktijk van de Raad. We bespreken de gewenste invullingen van de profielen van de leden. We behandelen de behoefte aan vernieuwing danwel behoud. Ook komt de beoordeling van ieders bijdrage ter sprake, bijvoorbeeld naar aanleiding van de zelf-evaluatie, of bij de start van een nieuwe Raad, waar verwachtingen voor de komende periode worden besproken.