Programma

Kennismaking

Een vrijblijvend gesprek met de teamleider of manager waarin we kennismaken en bespreken wat deze wil bereiken. Uitmondend in een offerte en plan van aanpak op maat.

Individuele gesprekken

Afzonderlijke vertrouwelijke gesprekken met de leden van het team / de afdeling en/of groepjes; soms ook mensen buiten het team. Doel: inventarisatie van beleefde knelpunten en gewenste oplossingen.

Teamsessies

Bespreken van de gesignaleerde thema’s en issues met het team in een of meerdere sessies. Goed kijken naar oorzaken, verbanden, omgevingsfactoren, gedrag, ontstane wrijvingen, vertrouwenskwesties. Resulterend in het vaststellen van de benodigde oplossingsgerichte acties.

Oplossingsgerichte aanpak

Op basis van de gemaakte afspraken worden de benodigde aanpakken uitgevoerd waarmee de problemen worden opgelost, nieuwe werkwijzen en structuren worden ingevoerd en zo nodig middelen als begeleiding, coaching en opleiding worden ingezet.

Evaluatie en borging

Terugkomsessie na ongeveer een half jaar om te evalueren hoe het team / de afdeling functioneert en hoe de gemaakte afspraken worden nagekomen.