Aanpak

Mijn aanpak is erop gericht de knelpunten helder te krijgen en op te lossen, de sfeer en de veiligheid in het team te verbeteren, het vertrouwen in elkaar en in de leiding te herstellen, waardoor de lucht opklaart, de samenwerking verbetert en de prestaties van het team weer op peil komen. Samen met de teamleden kijk ik naar de onderlinge relaties, oorzaken en relaties tussen oorzaken en omgevingsfactoren die van invloed zijn.

Vaak kunnen buitenstaanders haarscherp een dilemma in een team aangeven, omdat zij het voordeel hebben geen onderdeel van het dilemma te zijn. Voor mensen in het team kan het lastig zijn goed zicht op de problemen te krijgen, doordat ze deel uit maken van het probleem: je kan wel je voorkant in de spiegel zien, maar niet tegelijkertijd je achterkant.

Bij het begeleiden van teams maak ik vaak gebruik van ‘de systemische blik’: hoe werken nu de zaken op elkaar in waardoor deze situatie is ontstaan. Wat gebeurt er nu, waardoor deze aanvaring tussen deze mensen mogelijk wordt?
Deze aanpak zorgt ervoor dat in veiligheid de moeilijkste zaken besproken kunnen worden. Ook is het op deze manier goed mogelijk de effecten van de omgeving, de cultuur en de werksfeer te betrekken bij het ontstaan van de situatie en het ontwikkelen van de gewenste oplossing.

Dit in tegenstelling tot het ‘oorzaak en gevolg’ model, wat gauw kan leiden tot het vinden van ‘de zondebok’. Ervaring leert dat het ‘verwijderen’ van de zondebok niet leidt tot de benodigde verandering.