Voor mensen in organisaties

Teams en afdelingen

  • In teams, of tussen twee teams, kan een onaangename sfeer ontstaan, waarbij onduidelijk is waardoor.
  • In teams waar onzekerheid is over het voortbestaan, leidt dat vaak tot minder openheid en een onveilige sfeer, waardoor de resultaten minder worden.
  • Als in een team de werkdruk hoog is, bijvoorbeeld door hoog ziekteverzuim, leidt dit vaak tot spanning in de samenwerking en worden er meer fouten gemaakt.
    Waar in bovenstaande voorbeelden ‘team’ staat kunt u ook ‘afdeling’ invullen.

Het is maar een greep uit de problemen die in teams en op afdelingen kunnen ontstaan, die vaak pas herkend worden als het al flink fout gaat, en waarvoor niet direct duidelijk is wat de beste aanpak is. Dat zijn typisch het soort omstandigheden waar de aanpak van Kaatee snel tot oplossingen kan leiden.