Over Bianca Kaatee

Ik ben Bianca Kaatee. Sinds 1978 begeleid ik mensen bij het oplossen van lastige situaties, knelpunten en conflicten, zowel innerlijk als in relatie tot anderen en de organisatie waarin zij werken. Heel vaak gaat het om een onderliggende disbalans tussen denken, voelen en doen. Wanneer deze balans wordt hersteld, gaat het leven weer stromen en krijgen mensen weer de ruimte om te groeien, zonder de omgeving als bedreigend te ervaren.

Door mijn werk in organisaties en mijn 20 jaar ervaring als toezichthouder, is mijn aanpak gericht op het bereiken van praktische oplossingen. Deze focus blijkt meestal een gunstig effect te hebben op de snelheid waarmee resultaten worden bereikt, zowel in organisaties als ook bij individuele cliënten. Dit uitgangspunt, dat door wetenschappelijk onderzoek wordt ondersteund, vormt de kern van mijn aanpak.

Ik werk zowel in company als in mijn praktijk in Leek.