Werkwijze

Mijn werkwijze voor particuliere cliënten

Mijn werkwijze is erop gericht in een beperkt aantal sessies resultaten te bereiken waar u zelf mee verder kunt. Het precieze aantal ligt niet vast.
Ik werk volgens een vaste structuur. Daardoor weet u wat u kunt verwachten.

  • Na de vrijblijvende kennismaking maken we de afspraak voor de eerste sessie.
  • We beginnen met een intakegesprek (1 of twee sessies, soms met huiswerk) waarin we in grote lijnen uw situatie, uw klachten en uw eigen stijl doornemen. Hierna volgt een afgesproken aantal sessies – meestal drie – waarin we verder gaan met het in kaart brengen van de samenhang tussen uw klachten , uw situatie en uw eigen stijl. Daarbij gebruik ik gewone gesprekstechnieken, geef uitleg over hetgeen in uw situatie speelt en soms ook wetenschappelijk onderbouwde testen om uw vragen en probleempunten te verhelderen.
  • De volgende serie sessies gaan we aan het werk met oplossingen. Daarbij krijgt u opdrachten, bespreken we hoe deze zijn verlopen en houden we bij welke voortgang u boekt in de richting van de oplossingen die u nastreeft. Ook in deze fase is het aantal sessies van te voren afgesproken. Meestal gaat het om ongeveer 5 sessies. In de laatste afsluitende sessie kijken we terug op het proces en zetten we de conclusies op een rijtje. Het doel is dat u nu zelf verder kunt.
  • Tussen de sessies krijgt u vaak huiswerk.
Deze werkwijze is gebaseerd op mijn 30-jarige ervaring als psycholoog en wordt ondersteund door wetenschappelijke inzichten over de effectiviteit van kortlopende behandeltrajecten. Het succes van deze aanpak is er mede op gebaseerd dat de cliënt zelf actief meewerkt aan het bereiken van de oplossingen, waardoor dit dan ook in korte tijd gebeurt. De cliënt wordt bij het proces betrokken en vervalt niet in ‘achterover leunen en afwachten waar de therapeut mee komt’.

Soms is er meer tijd nodig. Als dat zo is, zal dat tijdens de sessies naar voren komen. Op dat moment kunnen we afspraken maken over uitbreiding van het aantal sessies. Daarbij zullen we nooit een ‘open eind’ afspraak maken maar altijd een concreet aantal extra sessies afspreken.