Programma voor particuliere cliënten

Vrijblijvende kennismaking

In een kort gesprek bespreken we uw wensen en mijn mogelijkheden en maken we een afspraak voor de eerste sessie.

Intake

Een sessie van 45 minuten waarin we de problematiek in grote lijnen bespreken en afspraken maken voor de praktische uitvoering van de behandeling.

Probleemverkenning

Doorgaans 2 of 3 sessies van 45 minuten waarin we uw problemen nader in kaart brengen.

Oplossingsgerichte sessies

Doorgaans circa 5 sessies waarin we gericht aan de slag gaan met oplossingen. U krijgt opdrachten en deze worden de volgende sessie teruggekoppeld en geëvalueerd.

Afsluiting

In de afsluitende sessie kijken we terug op het proces en bespreken we conclusies en resultaten.