Algemene voorwaarden Psychologiepraktijk Kaatee

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten c.q. diensten van Psychologiepaktijk Kaatee. Met het aangaan van een behandeling, consult of andere dienst van mijn praktijk gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

Waar in de tekst behandeling/consult staat vermeld, geldt dit tevens voor alle andere diensten van mijn praktijk.

 1. Een behandeling/consult is alleen mogelijk op afspraak.
 2. De actuele kosten voor een behandeling/ consult staan vermeld op bakaatee.nl/tarieven
  en zijn geldig, tenzij anders overeengekomen.
 3. De factuur dient te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
 4. Een afspraak kunt u tot 24 uur van te voren kosteloos afzeggen. Bij annulering binnen 24 uur behoud ik me het recht voor de kosten van het consult in rekening te brengen.
 5. Als ik het idee heb dat ik u niet verder kan helpen, zal ik tijdig aangeven dat we de behandeling gaan beëindigen. In geval van medische kwesties zal ik u altijd doorverwijzen naar een arts.
 6. Een behandeling/consult kan niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunst. Ik zal dan ook nooit een advies geven over medische zaken, medicijnen of behandelingen bij een reguliere arts.
 7. Bij de behandelingen/consulten wordt geen garantie voor verbetering gegeven. U neemt deel aan een behandeling/consult op basis van vrije wil. U kunt geen aanspraak maken op de resultaten uit het advies, de begeleiding of de behandeling. Ik ben ook niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan een behandeling/consult of iedere andere activiteit van Psychologiepraktijk Kaatee, tenzij u
  aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld mijnerzijds.
 8. De aansprakelijkheid van Psychologiepraktijk Kaatee voor eventuele schade in welke vorm dan ook door tekortkomingen, is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van de behandeling/consult.
 9. Alles wat besproken wordt blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie word alleen naar buiten gebracht indien en nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt in geval van wettelijke verplichting.